News

Туристическият бранш обсъжда новия Закон за туризма
07/26/2010г.

Туристическият бранш обсъжда новия Закон за туризма

На работна среща на 21 юли в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) представителите на сдруженията на туроператорите и туристическите агенти и зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов обсъждаха подготовката на новия Закон за туризма.Сред обсъжданите теми бяха съдържанието на закона, изискванията към лицата, които извършват туроператорска и турагентска дейност, срочността на регистрацията им и други основни нормативни текстове.

Участниците в срещата дискутираха туристическото райониране и възможностите за създаване на Национален борд по туризъм.

До 30 юли 2010 г. браншовите организации трябва да представят в МИЕТ предложенията си по новия закон. Специално назначена работна група ще прецени кои от тях и под каква форма да бъдат включени в проекта.

Следващата работна среща между МИЕТ и представителите на туристическия бизнес е в началото на месец август.

Новият закон за туризма трябва да бъде представен за разглеждане от Министерски съвет през октомври.