News

Ден на Българската дипломатическа служба
07/21/2010г.
Ден на Българската дипломатическа служба
Денят на Българската дипломатическа служба е утвърден с резолюция на министъра на външните работи на Република България от 21 юли 1999 г. На 5 юли 1879 г. княз Александър издава указ, с който се назначава първото българско правителство в Третото българско царство, като за министър на външните работи и вероизповеданията е избран Марко Балабанов. Дванадесет дни по-късно пак с княжески указ са определени задачите и структурата на ведомството, а на 19 юли са назначени първите трима дипломати на България – Драган Цанков – в Турция, Евлоги Георгиев – в Румъния и Димитър Кирович – в Белград.